„TPO” Sp. z o.o.
ul. Wileńska 4/8
94-029 Łódź
tel./fax 42 683-24-31


O NAS

 
 
     
 

Stacja termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych oferuje:
 • utylizację odpadów medycznych,
 • weterynaryjnych,
 • środków farmaceutycznych i kosmetycznych
 • utylizacja odpadów kuchennych pochodzenia zwierzęcego - materiał kategorii 3
 • innych odpadów zgodnie z przepisami obowiązującej aktualnie ustawy „o odpadach” z 27.04.2001 r.

Oferujemy naszym klientom kompleksową usługę:
 • dostarczamy worki na odpady i pojemniki na igły
 • odbieramy odpady od klientów
 • udzielamy pełnej informacji dotyczącej gospodarki odpadami medycznymi i formalno-prawnych
   z tym związanych.

Mamy możliwość dostarczenia naszym klientom pojemniki z tworzywa typu KLINIX-BOX na igły i strzykawki oraz estetyczne pojemniki na odpady medyczne o pojemności ok. 0,9 m3, oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, spełniającymi wszelkie wymogi przepisów BHP dotyczących bezpiecznego składowania i transportu odpadów medycznych.

Osobom zainteresowanym prześlemy nasze propozycje cenowe i zaproponujemy warunki zawarcia stałej umowy dotyczącej utylizacji odpadów medycznych.


 

 
 
 
 

Firma TPO Sp. z o.o. realizuje projekt „Internetowy system obsługi gabinetów medycznych” na podstawie umowy UDA-RPLD.04.03.00-00-194/10-00 z dnia 23.12.2010r w ramach działania IV.3 E-technologie dla przedsiębiorstw, RPO WŁ na lata 2007-2013

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejskąz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 
 
       
 
 

Projekt i wykonanie

Prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie jest nielegalne i ścigane przez prawo.